Категории

Лиценз за ползване на материали от уебсайта на фирма Практика БГ ООД - www.Praktika-bg.com

Всички публикувани материали се разпространяват под този лиценз. Материалите са защитени от закона за авторското право и сродните такива (ЗАПСП). Всяка употреба на материалите, различна от посочената в този лиценз и ЗАПСП е забранена. С упражняването на някое право от посочените в настоящият лиценз, Вие се се съгласявате с условията, посочени в него.

Дефиниции

 1. "Производен материал" е Материал, базиран на Материал или Материали от сайта, като копие, превод, аранжимент, преразказ, сценарии, филм, звукозапис, художествена репродукция, или всяка друга форма, под която Материала може да бъде преработен, трансформиран или адаптиран.
 2. "Автор" е частно или юридическо лице създало Материал.
 3. "Материал" е всеки елемент от сайта, който е продукт на авторско право и има отношение към този лиценз, като е публикуван в самия сайт.
 4. "Потребител" е частно или юридическо лице упражняващо права по този лиценз, което не е нарушавало правата по лиценза по отношение на Материалите.

 

Права за ползване

Забранява се на потребителя разпространението на Материали от сайта, без изричното ни писмено съгласие, като също така се забранява и да:

 1. Репродуцира, публикува, съобщава публично или излъчва материалите, както и да не ги включва в други материали в каквито и да било медии и формати.
 2. Търгува, отдава под наем, заменя, записва, показва публично за негова реклама, полза или изгода, където и да е по света и в Интернет, независимо от езика на който са преведени, копия от Материали на сайта.

 

Ограничения при ползване на Материали

Когато получи изрично ни писмено съгласие, в което се изброяват Материалите, за които се разрешава да бъдат публикувани, показвани публично или излъчвани, за Материалите важат следните ограничения:

 1. Материалите могат да се дистрибутират, публично да се показват, излъчват, да се публикуват в Интернет, само когато това не нарушава настоящия Лиценз.
 2. Когато Материала се показва публично, излъчва или публикува, на видно място трябва да бъде показано следното съобщение, гласящо: "Тази статия е предоставена от Praktika-bg.com".
 3. Когато Материала се показва публично, излъчва или публикува, на видно място трябва да бъде показана препратка към оригиналната статия в сайта ни Praktika-bg.com
 4. При ползване на Материали от сайта, ползвателят не може да предлага, търгува или отдава под наем Материалите на трети лица, както и да извършва дейност от която да е видно, че е налице намерение за комерсиална изгода или парична печалба.
 5. Разрешението за ползване на Материали не предоставя никакви права върху Материалите.

 

Търговски марки

Освен ако не е указано друго, всички търговски марки, използвани в този сайт, са собственост на Практика БГ ООД или нашите бизнес-партньори.

© Практика БГ ООД, www.Praktika-bg.com