Категории

3М 90563E - антифони черни Покажи в цял размер

3М 90563E - антифони черни

3М 90563E - антифони черни

Повече детайли

Добави в количка

5 other products in the same category:

3M™90563E - антифони черни

Предназначение

3M™ 90563E е предназначен за намаляване излагането на опасни шумови и звукови нива (94-105 dB). Ниво на защита: намалява нивото на шума с 30,4 dB и може да се използва в диапазон на шумови нива от 94 - 105 dB, покривайки широк спектър от приложения. Този продукт е предназначен за попзване само през глава.

Внимание

Уверете се, че продуктът е:

- Подходящ за съответното приложение

- Правилно поставен

Използван през цялото време на излагане Подменян при необходимост Тези продукти могат да бъдат увредени от определени химични вещества. Свържете се с ЗМ за допълнителна информация.

• При повреда на антифона, напуснете незабавно зоната с опасни нива на шум.

• Поставянето на хигиенни стикери на уплътнителните възглавнички може да повлияе на нивото на защита на антифона.

• Не променяйте и не поправяйте продукта. За смяна използвайте само оригинални резервни части на ЗМ.

• Външните антифони и по-точно уплътнителните възглавнички може да се увредят при употреба. Редовно проверявайте за скъсване или напукване.

• Нивото на защита може да бъде нарушено при използване на други ЛПС, като очила, респиратори и т.н. При такива съмнения се обърнете към отговорника по безопасност или ЗМ.

• При употреба, антифоните намапяват околните звуци, което може да доведе до невъзприемането на предулредитепни сигнали или жизненоважна комуникация. Уверете се, че е подбран правилният продукт за съответната среда.

• Правилният подбор, обучение, изпопзване и подходящата поддръжка са от значение за предпазването на носещият ги от увреждане на слуха.

• Специално внимание трябва да се обърне на обозначените предупреждения.

• Неспазването на всички инструкции за употреба на тези продукти за пична защита и/или неспазването на инструкциите при носене, може сериозно да увреди здравето на потребителя, да доведе до краткотрайни или трайни заболявания или постоянна инвалидност.

• За справка вижте всички инструкции за употреба и безопасност.

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ

Преди употреба, проверете дали продуктът не е повреден. В такъв случай изхвърлете незабавно и вземете нов чифт. Преместете косата от ухото и премахнете всякакви накити от ушите, които могат да попречат на акустичното прилепване преди поставяне на антифона.

1. Разгънете антифоните като държите с една ръка чашките, а с другата издърпайте фиксиращата пента, докато щракне. (За да се сгънат, задръжте чашките и натиснете горната част на фиксиращата лента, докато тя се сгъне). (Фигура 1).

2. Раздалечете чашките и поставете удобно (Фиг.2).

3. Нагпасете максимално комфортно височината, чрез преместване нагоре/надопу, като придържате лентата за глава (Фиг. 3).

4. Правилно поставен (Фиг. 4).

ПРОВЕРКА НА ПОСТАВЯНЕТО

При правипно поставени антифони ще чувате собствения си гпас приглушено и заобикалящите Ви звуци няма да звучат, както преди.

За оптимално намаляване на звуковото налягане чашките трябва да прилягат удобно към главата без нарушаване на прилягането от различни предмети (ленти на респиратор, рамка на очила). Чашките трябва напълно да обгръщат ушите. При невъзможност за постигане на правилно и комфортно поставяне, потърсете отговорника по безопасност или ЗМ. Тегло (г) = 219

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

1. В края на всяка смяна, уплътнитепните възглавнички трябва да се забършат с подходящ материал, например Почистваща кърпичка ЗМ™ 105. Може да се използват вода и почистващ препарат.

2. Ако антифонът не може да бъде почистен или е повреден, изхвърлете продукта и се сдобийте с нов.

3. Подменете продукта след 5 години от датата на производство или незабавно, ако е повреден.